ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΕΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ _____________________________________________________________

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Βιβλιοθήκη "Η Εθνική Αντίσταση"

Για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης πατήστε εδώ

Πανελλήνιος Σύλλογος Βιβλιοθήκη "Η Εθνική Αντίσταση"

Σταδίου 39, 5ος όροφος
105 59, Αθήνα
τηλ. 210 - 3219493
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 - 13:00

Η Βιβλιοθήκη άρχισε να λειτουργεί το 1989. (Εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 533/28.1.1992 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.)

Το 2010 Πρόεδρος της Βιβλιοθήκης είναι ο μπάρμπα-Θόδωρος (Θόδωρος Κουλίτσος).

Σκοπός της είναι η συγκέντρωση, διαφύλαξη και αξιοποίηση βιβλίων, ντοκουμέντων, φωτογραφιών και γενικά κάθε υλικού έντυπου ή όχι, σχετικού με τη μεγαλειώδη Εθνική Αντίσταση.
Στη μεγάλη της συλλογή περιλαμβάνει Βιβλία, Εφημερίδες και Περιοδικά, τα οποία έχουν προσφερθεί δωρεάν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης "Η Εθνική Αντίσταση", προκειμένου να εμπλουτίσει τη συλλογή της, παρακαλεί όσους θέλουν να προσφέρουν έντυπο υλικό, να τηλεφωνούν στα γραφεία της.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικός κατάλογος θα αναρτηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Βιβλιοθήκη "Η Εθνική Αντίσταση" εξέδωσε θεματικό κατάλογο με τα βιβλία που είχε στην κατοχή της μέχρι και τις αρχές του 2009.

Στη συλλογή της βρίσκονται περισσότερα από 4000 βιβλία που κατανέμονται στις θεματικές:

Δεκαετία 1940 - 1950 (Πόλεμος 1940 - 1941, Εθνική Αντίσταση, Εμφύλιος Πόλεμος) - 1000 τίτλοι

Νεοελληνική Ιστορία (17ος - 20ος αιώνας) - 256 τίτλοι,
Ιστορία - Κοινωνία - Πολιτική - 667 τίτλοι,
Φιλοσοφία - Επιστήμη - 72 τίτλοι,
Τέχνες - Γράμματα - Πολιτισμός - 1032 τίτλοι
και σε Γενικού Ενδιαφέροντος - 105 τίτλοι.

Ο κατάλογος διατίθενται δωρεάν στα γραφεία της Βιβλιοθήκης.